MERTASARI BEACH


Japanese


 

Nyoman Cafe Sanur

Open
    10:00  ~ 22:00
Phone    0361-883-3386
Jl.Pantai Mertasari, Sanur, Bali

 
Sanur beach Restaurant

Nyoman Cafe Sanur        Open :  10:00  ~  22:00           Phone  :  0361-883-3386          Address :  Jl.Pantai Mertasari, Sanur, Bali